BESA TIME®

Portali i Lajmit të Vertetë

  MiZORiTË ANTiKOMBËTARE TË ENVER HOXHES

  Kategori: KRYESORET / LAJME / RAJONI / BOTA / ANALIZE / RAPORTE Tarih: 12-04-2017, 22:18
  MiZORiTË ANTiKOMBËTARE TË ENVER HOXHES


  MiZORiTË ANTiKOMBËTARE TË ENVER HOXHES


  Nga Sokol BRAHAJ
  Me 11.04.2017

  MiZORiTË E DiKTATORiT TË KOMBiT SHQiPTAR DUHET T’i DiMË, T’i KUJTOJMË DHE MOS T’i HARROJMË, SEPSE PO NUK DiTËM TË DJESHMEN S’E SHOHiM DOT TË SOTMEN DHE iA VËSHTiRËSOJMË VEHTES ECURiNË E TË NESËRMES.

  DUHET TË DiMË SE DiKTATORi MË MiZOR NË BOTË QË NJEH NJERËZiA ËSHTË ENVER HOXHA. DHE S’DUHET TË HARROJMË SE KY DiKTATOR, PRA ENVER HOXHA, NUK KA PASË ASNJË TË MiRË NJERËZORE APO KOMBËTARE. SEPSE Ai, ENVER HOXHA NUK ERDHi NË PUSHTET ME DËSHiREN E POPULLiT SHQiPTAR.

  ATË NA E SOLLEN NË KRYE TË SHTETiT SHQiPTAR, SLLAVËT (RUSËT E SERBËT), PËR TË ELEMiNUAR NJËHERË E PËRGJiTHMONË KOMBiN AUTOKTON QË MBiJETON NË RAJON.

  DHE PËR KËTË ENVER HOXHA ME BESNiKËRi TË PADEViJUAR PËR TA DERi SA VDiQ BËRi ÇDO GJË, ÇDO LLOJ MiZORiE PA ASNJË LiMiT NJERËZOR KUNDRA KOMBiT SHQiPTAR.

  KOMB i CiLi i KA MBiJETUAR ÇDO FORCE PUSHTUESE, ÇDO RRYME DHE ÇDO PERANDORiE GJATË GJiTHË HiSTORiSË SË NJERËZiMİT. KOMB QË i KA DHËNË SHUMË QYTETËRiM ÇDO PERiUDHE HiSTORiKE MBARË QYTETËRiMiT TË NJERiUT NË RRUZULLiN TOKËSOR.

  DHE PËR KËTË KOMBi SHQiPTAR KA QENË, ËSHTË DHE DO TË JETË KOMB ME DiNJiTET, i BESËS, KRENAR DHE AUTOKTON (VENDAS) NË TREVAT E VETA.

  SLLAVËT SERBË DHE GREKËT PËR SHEKUJ ME RADHË NGA MOS-ARRiTJA E QËLLiMEVE TË TYRE QË KANË PËR ELEMiNiMiN TOTAL TË KOMBiT TONË, VËNDOSEN TA TJETËRSOJNË KOMBiN SHQiPTAR. STRATEGJiA E TYRE E FUNDiT iSHTE DUKE NA E VËNË NË KRYE TË SHTETiT ENVER HOXHEN, KËTË DiKTATOR MiZOR.

  KU ATA ME KËTË KUKULL iNJORANT DO E KiSHiN MË TË LEHTË TË NA ASiMiLONiN E TË NA TJETËRSONiN SiÇ KANË DESHiRËN E TYRË PËR TË NA FSHiRË NGA FAQJA E HiSTORiSË.

  SA iA ARRiTËN QËLLiMiT ME VENDOSJEN E DiKTATORiT MiZOR NE KUPOLËN E SHTETiT SHQiPTAR, ATA FiLLUAN TË NA E SHKRUAJNË DHE Ri-SHKRUAJNË HiSTONË E KOMBiT TONË SiÇ DESHEN ATA VETË, DUKE E ELEMiNUAR TOTALiSHT REALiTETiN HiSTORiK TË SHQiPTARËVE.

  PAS TJETËRSiMiT TOTAL TË HiSTORiSË SË KOMBiT TONË DHE ME NDiHMËN BESNiKE TË MiZORiT ENVER, ATA, KËTË HiSTORi QË NA E SHKRUAJTEN:
  NA E BËNË TABU DHE NA E SHENJTËRUAN, PRA NA E BËNË TË PA-KRiTiKUESHME DHE TË PA-PREKSHME PËR KOMBiN SHQiPTAR.

  ËSHTË E VËSHTiRË TË NUMËROHEN TË GJiTHA MiZORiTË ANTiNJERËZORE DHE ANTiKOMBËTARE TË KËTiJ DiKTATORi. KËTU MË POSHTË JANË VETEM DiSA NGA MiZORiTË QË DiKTATORi ENVER HOXHA KA BËRË KUNDRA KOMBiN SHiPTAR;

  ENVER HOXHA ME PRETEKSTiN "NË EMËR TË POPULLiT" Ai BËRi GJENOCiD EDHE BRENDA SHQiPËRiSË SË SOTSHME EDHE NDAJ SHQiPTARËVE NË TROJET TONA ETNiKE.

  Ai BËRi GJENOCiD, KRiME E MASAKRA KUNDRA KOMBiT SHQiPTAR. VRAU, PREU E MASAKROi SHQiPTARËT Si XHELAT i DALE NGA FERRi. SEPSE Ai iSHTE TRADHTAR i KOMBiT SHQiPTAR.

  Ai VEÇ PËR TRE ViTET E PARA TË PUSHTETiT TË TiJ (1944-47) VRAU MBi 47 MiJË SHQiPTARË, PATRiOTË ATDHEDASHËS AUTOKTONË QË iSHiN KUNDRA POLiTiKAVE SKLLAVËRUESE TË SLLAVËVE SERBË DHE GREKËVE QË PRAKTiKONTE MiZORi ENVER.

  KY MiZOR NUK MJAFTON ME KAQ, Ai, TOKËN SHQiPTARE TË MBARË KOSOVËS, MALiT TË Zi, MAQEDONiSË, PLAV-GUCiSË, SANXHAKUT DHE TË LUGiNËS SË PRESHEVËS UA KA FALË SLLAVËVE TË JUGOSLLAViSË, TË CiLËT E PRUNË NË KRYE TË SHQiPËRiSË.

  MiZORiTË ANTiKOMBËTARE TË ENVER HOXHES


  NË VAZHDiMËSiNË E TRADHTiSË DHE MiZORiSË SË TiJ ENVERi,
  NUK NDALET VEÇ NË TREVAT VERiORE TË SHQiPTARiSË,
  Ai ZBRET DHE NË PJESËN JUGORË TË KOMBiT SHQiPTAR;

  ÇAMËRiNË DHE MBARË ViLAJETiN E JANiNËS iA FALi GREQiSË.

  PLUS KËSAJ Ai NDiHMOi ME BESNiKËRi TË MADHE NDAJ TYRE GREKËT DHE SHTETiN E TYRE TË BËNiN ATË QË ATA PO E VAZHDOJSHiN DiTA-DiTËS, SPASTRiMiN ETNiK TOTAL TË SHQiPTARËVE NGA ÇAMËRiA MARTiRE DHE MBARË ViLAJETi i JANiNËS.

  ENVERi DUKE VRARË, PRERË DHE DUKE BËRË KRiME, TORTUTA, BURGiME, iNTERNiME, PERSEKUTiME NË MBARË POPULLiN SHQiPTAR JA ARRiTi TË ELEMiNONTE DHE TA FSHiNTE NGA FAQET E HiSTORiSË SHTETiN E PARË SHQiPTAR: MBERËRiNË SHQiPTARE DHE MBRETiN ZOG, DHE JA ARRiTi TË NDËRTOJË SHTET SiÇ iSHiN URDHRAT E SLLAVËVE TË JUGUT PËR TË BËRË EXPERiENCË ME KOMBiN SHQiPTAR DHE E BËRi SHQiPËRiNË PJESË TË JUGOSLLAViSË.

  SEPSE SLLAVËT ATË E PRUNË NË DETYRË Si ARMiK i KOMBiT SHQiPTAR. Ai GJATË GJiTHË PUSHTETiT TË TiJ KA BËRË VETEM ÇFARË i KANË THËNË SLLAVËT E GREKËT.

  MiZORiA E TiJ ME STRATEGJi TË SLLAVËVE E GREKËVE JANË SHUMË, Ai SHKAKTOi LUFTË CiViLE NDËR SHQiPTARË DHE E BËRi SHQiPËRiNË ÇiFLiG i JUGOSLLAViSË. DHE KY ENVER ELEMiNOi TOTALiSHT MENDJEN E NDRiTUR DHE iNTELEGJENCËN PATRiOTiKE KOMBËTARE SHQiPTARE.

  KA BËRË ÇDO GJË KUNDRA QËLLiMËVE TË RiLiNDASVE KOMBËTARË SHQiPTARË. ENVERi BËRi TË PAMUNDURËN PËR TË ELEMiNUAR NJË HERË E PËRGJiTHMONË NGA FAQJA E HiSTORiSË iDENTiTETiN KOMBËTAR. KY KA BËRË PËRÇARJE NDËR SHQiPTARË ME PARiMET E SLLAVËVE.

  KA SHiTUR E PRiSHUR TRASHËGiMiNË KULTURORE E SHPiRTËRORE TË KOMBiT SHQiPTAR PËR TË MOS LËNË ASNJË GJURMË TË iDENTiTETiT SHQiPTAR NË RAJON.

  Ai KA GRABiTUR TË GJiTHË PASURiNË E KOMBiT SHQiPTAR TË DEPOZiTUAR DERi NË ATË KOHË (ku llogaritet mbi 3.300 ton flori) KU PËR TA STiMULUAR KËTË MiZORi, Ai PRiSHi TOTALiSHT SHTETiN E PARË SHQiPTAR QË E GJETi TË GATSHËM.

  MiZORiTË ANTiKOMBËTARE TË ENVER HOXHES


  ENVERi ELEMiMOi ÇDO DOKUMENT DHE FAKTET SHKENCORE E HiSTORiKE QË SHQiPTARËT TË HUMBiN TOTALiSHT iDENTiTETiN KOMBËTAR.
  DUHET NËNViZUAR SE PËR KËTË QËLLiM ENVERi BËRi ESHPERNGULJE MASiVE TEK SHQiPTARËT E SHQiPËRiSË DHE TEK SHQiPTARËT JASHTË SHQiPËRiSË GJATË GJiTHË KOHËS SË TiJ.
  Ai KA FUTUR URREJTJEN NDËR SHQiPTARË DUKE BËRË DiSKRiMiNiME KRAHiNORE, FETARE, iNTELEKTUALE, FAMiLJARE, GJiNORE...

  Ai ME PRETEKSTiN "NË EMËR TË POPULLiT" BËRi NJË POPULL TË TËRË MEMEC E DORDOLEC DHE ME MiZORiNË E TiJ Ai iA DEGJENEROi FAMiLJEN SHQiPTARiT DHE TË GJiTHA VLERAT E SAJ TRADiCiONALE HiSTORiKE.

  ME PRETEKSTiN "NË EMËR TË POPULLiT DHE GJOJA PËR TË MiREN E KOMBiT" ENVER HOXHA ELEMiNON ATDHE-DASHURiNË, NACiONALiZMiN DHE KOMBËTARiZMİN SHQiPTAR, DUKE E BËRË POPULLiN SHQiPTAR “iNTERNACiONALiST PROLETAR” QË T’i SHËRBENTE ME DOEMOS QËLLiMEVE TË TEORiVE SLLAVE E GREKE PËR ELEMiNiMiN E KOMBiT SHQiPTAR NGA RRAJONi E MBARË KONTiNENTi EUROPiAN.

  DHE PËR KËTË ENVERi TJETËRSOi KOMBiN DUKE E NDRYSHUAR HiSTORiNË ASHTU SiÇ E DESHËN SLLAVËT E GREKËT. Ai BERi MiZORiTË MË KATASTROFALE KUNDËR KOMBiT SHQiPTAR.

  ENVERi ME PRETEKSTiN "NË EMËR TË POPULLiT" E HOQi LOGJiKËN E TË MENDUARiT, SEPSE ÇDO GJË DiNTE VETEM SHOKU ENVER, DHE ASKUSH TJETËR. PO FOLi NJERi TJETËR, PËRVEÇ SHOKUT ENVER, U ELEMiNONTE PËR HiR TË PARTiSË-SHTET.

  RRiTi iNJORANCËN DHE FORMULOi URREJTJEN PËR DiJE, ART E SHKENCË KU PËR POPULLiN E THJESHTË TË TRiJA iSHiN TË NDALUARA RREPTËSiSHT. iDEOLOGJiA KOMBËTARE SHQiPTARE E MiZORiT ENVER, iSHTË LENiNiZMi E STALiNiZMi DHE JO SHQiPTARiZMİ.

  NË MiZORiTË E TiJ ENVERi NUK KiSHTE LiMiT FARE, Ai ME TË VERTETË iSHTE NJË PSiKOPAT, Ai BESONTE DHE KËMBËNGULTE ME VËNDOSMËRi SE GJYSHËRiT E TiJ KANË QENË MAJMUNË KU PËR KËTË Ai ÇDO JAVË SHKONTE TEK KOPSHTi ZOOLOGJiK PËR ViZiTË,
  DHE ASKUSH NUK GUXONTË QË Ti THOSHTË "mblidhe mendjen shoku Enver se gjyshërit i ke pasë njerëz por ti je majmun o psikopat" SE U ELEMiNONTE DiREKT PA LEViZË NGA VËNDi.

  KY ENVERi ME PRETEKSTiN "NË EMËR TË POPULLiT" E DETYROi POPULLiN SHQIPTAR TË BESOJË Si Ai VETË, QË GJYSHËRiT TANË JANË FËMiJËT E MAJMUNËVE.

  ENVER HOXHA, KY MiZOR SHPALLi SHTETiN E PARË NË BOTË ATEiST, KU DHE NDALOi ME LiGJ BESiMiN NË ZOT. Ai SA iSHTE GJALLË NUK LA ASNJË NJËRi TË GJALLË NË BESONTE NË ZOT.

  ENVERi ME PRETEKSTiN "NË EMËR TË POPULLiT" SHKATËRROi NATYRËN EKOLOGJiKE DHE ÇDO GJË TË KËTiJ VENDI.

  Ai ME DEMEK SE DO BËNTE SiSTEMiN FiNANCiAR MË TË MiRiN NË BOTË;
  S’i LA POPULLiT ASNJË QiNDARKË NË XHEP.

  Ai MiZOR PO ME KËTË PRETEKST PREU ÇDO PEMË E SHKURRE ME DEMEK SE DO BËJMË MALET, FUSHA PJELLORE PËR KATUNARËT E FSHATARËT TONË.

  ENVERi ME TË VERTETË iSHTE EDHE SKiZOFREN, EDHE PSiKOPAK, EDHE BUDALLË, EDHE iNJORANT, EDHE MASHTRUES EDHE GËNJESHTAR i MADH, Ai ME PRETEKSTiN,
  "PATRiOTiZËMi PËR TË MiRËN E KOMBiT" ULËRiSTE DiTË PËR DiTË DUKE MASHTRUAR SHQiPTARËT E MBYLLUR NË KAFAZ DUKE THENË QË; NËN MALET TONA KEMi ARMËT QË Si KA ASNJË SHTET NË BOTË, ROKETAT TONA SHKOJNË DERi NE PEKiN TË KiNËS SA Ti HAPiM PORTËN MALEVE TONA...

  NE SHQiPTARËT E SHQiPËRiSË JEMi POPULLi MË i URTi MË PASURi DHE MË LUMTURi i KESAJ BOTE...
  PËRVEÇ SHQiPERiSË E GJiTHA BOTA PO VDES NGA URiA,
  DHE SE NJERËZiT NË BOTËN E JASHTË SHQiPËRiSË PO HAJNË NJËRi TJETRiN TË GJALLË SE SKANË Ç’TË HANË...
  NE SHQiPËRiA JEMi MË TË FORTËR E BOTËS, NESER DO MARRiM KOSOVEN...
  PASNESER DO MARRiM ÇAMËRiNË...PËR GJYSMË ORË PUSHTOJMË ATHiNËN...
  PËR NJË ORË BEOGRADiN...
  PËR 10 ORË RUSiNË...
  PËR 24 ORË PUSHTOJMË AMERiKEN POR E KEMi NJË HALL TË MADH SE Si MUND Ti MBAJMË ME BUKË E GJiTHË POPULLiN BUDALLA TË AMERiKËS etj etj etj...
  PËR ULËRiTMA TË TiLLA Ai iSHTE KULMi DHE NUK KiSHTE ASNJË FiJE KUFi,
  ÇFARË Ti ViNTE PËR GOJË E ULËRiSTE.

  KU PËR KËTO ULËRiMA SKiZOFRENE TË TiJA POPOULLi i SHKRETË E DUARTROKiSTE ME ORË TË TËRA,
  SEPSE PO SE DUARTROKiTE;
  PA KALUAR 24 ORË PO TË KiSHE SHANCiN TË DiLSHE NGA KOPSHTi ZOOLOGJiK PËR NË VARR ME ARKiVOL iSHTE GJË E MADHE SHUMË,
  SE NORMALiSHT NJERËZiT E TiLLË QË NUK DUARTROKiSNiN MiZORiN U ELEMiNOJSHiN PA LËNË ASNJË SHENJË E ASNJË NiSHAN,
  NDËRSA FAMiLJA, FAREFiSi E TË AFËRMiT U BURGOSNiN DHE U iNTERNONiN NËPËR SHPELLAT E HUMBURA PAS MALEVE.

  Ai ME PRETEKSTiN "NË EMËR TË POPULLiT" E iZOLOi TË TËRË POPOLLiN,
  Si KAFSHËT NË KOPSHT ZOOLOGJiK,
  DHE NA THOSHTE DUKE ULËRiTUR NE TË MJERËVE (POPULLiT TONË) QË "BAR DO TË HAMË E KUJT(!) DOREN S’DO iA SHTRiMË”
  KU MBARË POPULLi i MJERË iSHTE i DETYRUAR TA DUARTROKiSTE ME ORË TË TËRA SA iSHTE Ai GAJLLË.

  POR KUR NA DOLi GJUMi NEVE Si KOMB, DHE HAPËM PORTËN E KAFAZiT QË iSHiM TË MBYDHUR, E PAMË TË KUNDËRTEN QË THOSHTE MiZORi YNË ENVERi, NE iSHiM POPULLi MË i VARFËR DHE MË i PRAPAMBETURi NË KËTË BOTË...

  ENVERi S’E LA POPULLiN TË MËNDOJË,
  TË SHKRUAJË E TË LEXOJË,
  VETËM ATË QË DONTE VETË DiKTATORi MiZOR.

  ELEMiNOi TË DREJTEN E JETËS SË TiJ DHE E PËSEKUTOi POPULLiN NGA BOTA NJERËZORE.

  KY MiZOR ME PRETEKSTiN "NË EMËR TË POPULLiT" ELEMiMOi ÇDO TË DREJTË JETiKE DHE NJERËZORE PËR SHQiPTARËT.

  E LA POPULLiN PA BUKË, PA NGRËNË, PA Pi, PA VESHJE, DHE PA GJËRAT MË MiNiMALE PËR TË JETUAR ME SADO PAK DiNJiTET NJERËZOR.

  GRABiTi TË GJiTHË PASURiNË TONË, MADJE DERI TE VESHJET E BRENDSHME TONAT.

  BËRi SiKUR BËRi PUNiSHTE, FAKRiKA DHE VEPRA iNDUSTRiALE,
  POR SiÇ U VERTËTUA REALiTETi i TYRE ATO iSHiN TË KOTA PA ASNJË LLOJ STRATEGJi DHE ASPiRATË POZiTiVE PËR EKONOMiNË DHE POPULLi SHQiTAR.

  Ai MiZOR NA i BËRi ARMiQ TË GJiTHË POPUJT E BOTËS NJERËZORE.

  MiZORiTË ANTiKOMBËTARE TË ENVER HOXHES

  ENVER HOXHA ME PRETEKSTiN "NË EMËR TË POPULLiT" KA SKLLAVËRUAR TË GJiTHË POPULLiN.

  DËMTOi ÇDO GJË TË KOMBiT,
  SHKAKTOi EPiDEMi DHE KANGRENË Si ASNJËHERË NË HiSTORiNË E SHQiPTARiT,
  KU PËR DEKADA JEMi DUKE i VUAJTUR DHE FRiGËSOHEi SE DO T’i VUAJMË EDHE PËR SHUMË DEKADA Si KOMB.

  Ai MiZOR VARROSi NJË POPULL, NJË KOMB PËR SË GJALLi PËR GATi GJYSMË SHEKULLi.

  MPOSHTi, COPTOi, SHËRNGULi DHE TJETËRSOi MBARË KOMBiN SHQiPTAR.

  ENVERi NUK BËRi ASNJË GJË TË MiRË QË MUND TË KETË VLERË PËR POPULLi DHE KOMBiN SHQiPTAR,
  NË TË KUNDËRTËN Ai BËRi TË PAMUNDURËN TË SHKRiJË E TË ELEMiNOJË ÇDO VLERË KOMBËTARE TË SHQiPTARËVE.

  KËTO RRESHTA JANË SHUMË PAK PRËR MiZORiTË ANTiNJERËZORE E ANTiKOMBËTARE TË ENVER HOXHES,
  DiKTATORiT MË MiZOR QË NJOHU HiSTORiA E NJERËZiMiT.


  QOFSHiN TË KALUARA PËR MBARË KOMBiN SHQiPTAR MiZORËT, DiKTATORËT DHE MiZORiTË E TiLLA.

  NJË MËSiM MORRËM,
  TË PAKTËN TANi QË JEMi ZGJUAR i KUPTUAM MiZORiTË ANTi-NJERËZOR DHE ANTi-KOMBËTARE TË MiZORiT ENVER.

  DHE SE SA TË KETË GJALLË SHQiPTARË NË KËTË BOTË,
  ENVER HOXHA DO TË MBETET SiMBOLi i MiZORiSË,
  SiMBOLi ANTiNJERËZOR DHE SiMBOLi MË i MADH ANTiKOMBËTAR NË HiSTORiNË E SHQiPTARËVE.

  Sokol BRAHAJ, me 11/04/2017

  BesaTime.com

  HIENA ENVER HOXHA ME KËLYSHËT E TIJ EKZEKUTOJNË 47.300 SHQIPTARË PËR TË NDIHMUAR SHKIET SERBË E GREKËT

  HIENA ENVER HOXHA ME KËLYSHËT E TIJ EKZEKUTOJNË 47.300 SHQIPTARË PËR TË NDIHMUAR SHKIET SERBË E GREKËT PËR KËTË AKT ANTIKOMBËTARË QË KANË BËRË PËR 50 VITË TRADHTARËT EKOMBIT, KËLYSHET E TË TJERËVE, VAMPIRËT E ETUR PËR GJAKUN E...

  ARGON TUFA REAGON: SULMI VANDAL NDAJ SHKRIMTARIT AZEM DELIU, NJI POSHTERIM FESË QË MENDONI SE E PËRFAQËSONI.

  ARGON TUFA REAGON: SULMI VANDAL NDAJ SHKRIMTARIT AZEM DELIU, NJI POSHTERIM FESË QË MENDONI SE E PËRFAQËSONI Profesor Agron TUFA reagon ashpër ndaj sulmit fizik kundra shkrimtarit Azem Deliu. Ai thotë që një sulm fizik kundrejt...

  BOMBË TJETËR PËR GREQINË: PAPA GJON PALI II,UNË DO TË LUTEM PËR SHQIPTARËT E ÇAMËRISË

  BOMBË TJETËR PËR GREQINË NGA PAPA GJON PALI II: UNË DO TË LUTEM PËR VUAJTJET E SHQIPTARËVE TË ÇAMËRISË QË U JANË SHKAKTUAR NGA GREQIA SHKRUAN ATI I SHENJTE PAPA GJON PALI II NË LETËRPËRGJIGJEN E TIJ DREJTUAR SHOQATËS...

  ÇAMËRI, MOJ ÇAMËRI "SHPALLJEN E PAVARËSISË QË TA BËNË, ËSHTË SI NJË KASTRAVEC MES PJESHKAVE”

  [b]ÇAMËRI, MOJ ÇAMËRI "SHPALLJEN E PAVARËSISË QË TA BËNË, ËSHTË SI NJË KASTRAVEC MES PJESHKAVE” DO TË THOJË AKTIVISTI I ÇËSHTJES SHQIPTARE, ÇAMI I AMERIKËS ELSHANI.... Duhet ta dimë mirë se, Pavarësia e Çamërisë nuk shpallet në...

  Yorum ekle
  Lütfen düşüncelerinizi özgünce ifade etmeye çalışın

  Kodu girin:
  Güvenlik Kodu (CAPTCHA)
  Kodu GüncelleSitemizi değerlendirin

image
image
image
image
BESATIME►QË NGA 2002’SHI©◄

Të gjitha tekstet, imazhet dhe përmbajtjet në botimin e kësaj faqe interneti i përkasin BesaTime©. Ndalohet kopjimi ose riprodhimi i paautorizuar i kësaj faqeje.
Kontakt: www.BesaTime.com | besatimenews@gmail.com |
RRETH NESH►
1-BESATIME: ËSHTË Portal Interneti i Shtypit të Lirë, i Mendimit Ndryshe dhe Respektues i Etikës dhe Prencipeve të Shtypit. 2-BESATIME: KA PËR QËLLIM TJU PËRCJELLË TË INTERESUARVE DREJTË PËR SË DREJTI; Lajmin, Informacionin, Analizen, Studimin, Kërkimin, Raportin E VËRTETË DHE TË PA-ANSHËM, në fushen; Strategjike, Politike, Ekonomike, Sociale, Diplomatike, Kulturore, Artistike, Sportive si dhe në çdo temë tjetër që i përket njeriut. 3-BESATIME: ËSHTË E PAVARUR, nuk ka lidhje me asnjë Organizatë, Parti apo Lëvizje Politike. Financohet Vetëm nga Themeluesit e Vet. 4-BESATIME: Operon në fushën e informacionit dhe të shtypit në gjuhen Shqip, Turqisht dhe Anglisht. Është vazhdimësi e “Think-Tank Besa Strategy [2002]”. Në përgjithësi vepron në të gjithë Botën, Bashkimin Evropian dhe Ballkanin. Në veçanti tregon intensivitet për çështje që kanë të bëjnë me Shqiptarët në Rajon dhe Turqinë. 5-BESATIME: Çdo shkrim i publikuar nё portal mund tё mos përputhet me mendimin tonë, dhe pёr kёtё arsye pёrgjegjёsia e shkrimit nё portal i pёrket vetem autorit. 6-BESATIME: Në të njëjten kohë është portali i vetem zyrtar ku “DIASPORA DHE LOBI SHQIPTAR NË TURQI” publikon. 7-Kryeredaktor: Sokol Brahaj◄

Dizajn: Shaban ILIRI, Perkthimi ne Shqip Can ARNAVUT - Kontakt: shabaniliri35@gmail.com'